Yolculuk Dergisi 56. Sayı

Kütahya'nın Endemik Bitkileri


Kütahya nın Endemik Bitkileri Yazı: Hasan Torlak - htorlak@hotmail.com Fotoğraflar: Faruk Akbaş P aleolitik çağlarda, yani günümüzden 10 bin yıl ve daha öncelerinde, erkeğin döllenmedeki fonksiyonu bilinmediğinden, kadınların kendi kendilerine gebe kaldıklarına inanılırdı. Anatanrıça tapkısının oluşmasındaki en önemli nedenlerden biri de kadınların insan soyunu tek başlarına sürdürdükleri inancıydı. Kadınların bitkilerle yoğun olarak uğraşması, onlardaki döllenmenin bitki tohumlarıyla olabileceğini akla getirmiş olmalıdır. Nitekim günümüz Anadolu sunda çocuğu olmayan Anadolu kadınları, tohumla özdeşleşen küçük taş parçalarını, ya türbelerin oyuklarına sıkıştırmakta ya da su kaynaklarına atmaktadırlar. Kutsal kişi ile özdeşleşen türbe veya su kaynağı, bu dilek tohumlarından mayalanacak ve çocuksuz kadınlarımıza ümit verecektir. Doğurganlığın ve bitkilerin hakimi olan Anatanrıça ya yapılan 94 Yolculuk